STAVEBNÝ DOZOR

Odborný dozor Vám poskytujeme v Bratislave a okolí.

NAŠE SLUŽBY:

Stavebný dozor:

kontrola stavebného projektu v celom rozsahu.

Manažment stavby:

koordinačná činnosť stavby v rámci celého stavebného projektu.

Konzultačná činnosť:

pravidelné konzultácie podľa potrieb a požiadaviek klienta.

Poradenská činnosť:

celková optimalizácia nákladov stavby a iné.

O NÁS:

ponúkame poradenstvo a konzultačné služby v oblasti výstavby, činnosť stavebného dozoru a stavebný manažment v Bratislave a jej blízkom okolí, ako je Pezinok, Senec a Trnava.

Poskytujeme  komplexné poradenstvo a služby už v procese prípravy stavby, pri výbere zhotoviteľa,  počas realizácie až po kolaudáciu stavby.

Máme praktické skúsenosti s rôznymi typmi stavieb od novostavieb, až po rekonštrukcie, od realizácie fit-outov, cez riešenie verejných priestranstiev až po manažment rodinných a bytových domov.

Súčasťou ponuky našich služieb je oblasť spojená s verejným obstarávaním, kde poskytujeme komplexné poradenstvo.

Disponujeme oprávnením pre výkon stavebného dozoru.

Orientujeme sa  na individuálneho klienta, ako aj na developerskú spoločnosť,  či štátnu a verejnú inštitúciu.

Ročná prax

stavebných projektov

PROJEKTY:

Rodinný dom v Záhorskej Bystrici

Projekt „Rodinný dom Záhorská Bystrica“, bol realizovaný v rokoch 2019 až 2020. Odborný dohľad stavebného dozoru bol zabezpečovaný od začiatku projektu výstavby tohto rodinného domu, až po jeho finalizáciu. V rámci projektu boli poskytované štandardné služby a to od kontroly projektovej dokumentácie, až po kontrolu celkovej technickej časti stavby.

Rodinný dom Jaskový rad

Projekt „Rodinný dom Jaskový rad Bratislava“, bol realizovaný od roku 2019 – 2020. V tomto prípade bol odborný dohľad stavebného dozoru poskytovaný pre rekonštrukčné práce nevyužitého podkrovia bytového domu. Rekonštrukčné práce prebiehali v rôznych etapách a to od demontážnych prác pôvodného krovu bytového domu, až po celkovú revitalizáciu podkrovia. V rámci stavebných prác sa v tomto projekte obnovila aj fasáda celého bytového domu.

Vila pri Horskom parku

Projekt „Vila pri Horskom parku Bratislava“, bol realizovaný od roku 2020 – 2022. Odborný dohľad stavebného dozoru pre výstavbu tejto modernej vily bol zabezpečovaný v celom projekte. Pre tento projekt boli použité najnovšie technológie v rámci technického zariadenia budovy. V tomto prípade boli realizované tepelné čerpadlá zem-voda, stropné chladenia, vzduchotechnika s rekuperáciou a komplexná inteligencia celej budovy a celkové dokončenie interiéru a exteriéru vily v jej najmodernejšom prevedení.

Zubná klinika Dentio

Projekt „Stavebné úpravy zubnej kliniky Dentio“, bol realizovaný v roku 2021. V rámci tohto projektu bol zabezpečovaný odborný dohľad stavebného dozoru stavebných úprav interiéru zubnej kliniky v celom rozsahu a to od montáže sadrokartónových priečok, zdravo-technických inštalácií, stavebného odtienenia RTG žiarenia so susediacim priestorom, až po komplexné dokončenie interiéru v najmodernejšom prevedení.

Prečo je potrebné realizovať výstavbu pod odborným dohľadom stavebného dozoru?

Váš stavebný projekt je v tomto prípade vedený pod odborným dohľadom stavebného dozoru a pod profesionálnou kontrolou od začatia výstavby stavebného projektu, až po jeho finalizáciu. Počas odborného dohľadu Vášho projektu, sa tak môžete vyhnúť chýbam a to už pri začatí projektu, samotnej realizácií, neskorších reklamáciách a dodatočným navýšeným nákladom na ich odstránenie. Zároveň Vám odborný dohľad zaručí riešenie akýchkoľvek problémov a otázok, ktoré súvisia a častokrát vznikajú pri realizácií rôznych stavebných projektov. Neváhajte nás preto osloviť a kontaktovať.

Telefónne číslo

0944 854 034

Najčastejšie otázky a odpovede stavebného dozoru:

Oplatí sa mi zainvestovať do služieb stavebného dozoru? Môžem takto v konečnom dôsledku ušetriť svoje peniaze?

Projekt vedený pod odborným stavebným dozorom dokáže včasne odhaliť prípadné chyby, nedostatky v stavebnom projekte, tým pádom klient šetrí svoje peniaze už od začiatku výstavby až po jej ukončenie. Vaša stavba je v celkom projekte vedená pod odborným dohľadom stavebného dozoru.

Ako prebieha prvotná komunikácia a kontrola môjho stavebného projektu zo strany stavebného dozoru?

Začíname úvodnou osobnou konzultáciou, zoznámením sa s celý stavebným projektom, prípadne samotnou stavbou, ak už začala. Následne pokračujeme dohodou o jednotlivých kontrolných dňoch, ich frekvencii a samotnej cenovej ponuke služieb stavebného dozoru, ktorá sa odvíja od náročnosti celého projektu a frekvencie jednotlivých kontrolných dní.

Aké sú najčastejšie problémy, ktoré sa počas realizácie stavby vyskytujú? Čo stavebný dozor najčastejšie rieši, aké otázky, problémy?

Najčastejšie problémy a otázky s ktorými sa stretávame v rámci kontrolných dní sú, najmä neodborné postupy zo strany realizátorov samotnej výstavby, neovládanie zásad, technologických postupov, chýbajúca odbornosť, profesionalita, časté chyby v projektovej dokumentácií, šetrenie zo strany zhotoviteľov na úkor kvality a klienta a mnoho iných. Existuje veľmi veľa rôznorodých problémov, ktoré vie odhaliť a riešiť práve stavebný dozor, ktorý má preto v tomto prípade svoje opodstatnenie.

V akých fázach projektu je potrebné komunikovať a konzultovať otázky týkajúce sa výstavby so stavebným dozorom? Komunikácia je nevyhnutná v celkom projekte, alebo len v jej niektorých častiach?

Je vysoko odporúčané viesť stavebný projekt pod odborných stavebným dozorom od jeho začiatku až po ukončenie, aby bola zabezpečená vysoká kvalita celého projektu po technickej a ekonomickej stránke. Avšak je možné, si zabezpečiť dohľad stavebného dozoru len vo fáze hrubej stavby, čo môže taktiež značne ušetriť Vaše náklady.

Ak vykonávam stavbu svojpomocne, potrebujem tieto služby stavebného dozoru, alebo nie? Je to nevyhnutnosť aj zo strany zákona?

Ak stavbu vykonávate svojpomocne, v tomto prípade je povinnosť aj zo zákona mať stavebný dozor a viesť stavbu pod odborným dohľadom stavebného dozoru.

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

3 + 15 =

JKONTROL s.r.o

Sídlo spoločnoti:

 

Očkov 116
916 22 Očkov

IČO: 54 874 491
DIČ: 2121818160

0944 854 034

info@jkontrol.sk